Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers via onze online winkel worden geplaatst.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciŽle of zelfstandige beroepsactiviteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer strijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; ze worden pas onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, sluiten van contract

Het koopcontract wordt gesloten met †KLIVATEC B.V

Wanneer de producten in de onlineshop worden geplaatst, doen we een bindend aanbod om een ​​contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vůůr het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden verstrekt en uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvang je opnieuw een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract zijn Nederlands en Engels.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen komen er verzendkosten bij. In de aanbiedingen vindt u meer over de hoogte van de verzendkosten.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf ophalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in onze winkel algemeen beschikbaar:

Betaling vooraf

Als u ervoor kiest om vooruit te betalen, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal, PayPal Express

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.

De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

PayPal: er zijn extra kosten van 0 procent van de aankoopprijs.

PayPal Express: Er zijn plus 0 procent van de aankoopprijs als kosten.

iDEAL

iDEAL is een online betaalmethode, waarmee u via uw eigen bank kunt betalen. Na het overschakelen naar betalen, zal het systeem u automatisch doorverwijzen naar de mogelijkheid om uw bank te kiezen. De volgende stap is om in te loggen bij de bank met behulp van de applicatie of website.

Er zijn plus 0 procent van de aankoopprijs als kosten.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; U cedeert alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht een combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuw artikel - voor het bedrag van het factuurbedrag vooraf aan ons en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt:

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het nalaten om een ​​klacht in te dienen of contact met ons op te nemen, heeft geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

8. Zekerheid en garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims wegens defecten aan gebruikte artikelen ťťn jaar vanaf levering van de goederen.

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.

Indien het afgeleverde artikel defect is, geven wij in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar eigen inzicht, door het defect te verhelpen (reparatie) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid

in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid

in geval van schending van essentiŽle contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)

als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen

voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. Aansprakelijkheid

We zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of

voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In het geval van schending van essentiŽle contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichtingen) door lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid te voorzien op het moment dat het contract werd gesloten Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht. Bovendien zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

11. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

SNELLERE VERZENDING

voor betalingen via Paypal

+31 684817783

Mo. - Vr. 9:00 - 15:00

installatiedienst

door KLIVAGO

vriendschappelijk
klantendienst

door KLIVAGO

Meld u aan voor de gratis Klivago.com nieuwsbrief en mis nooit meer nieuws of speciale aanbiedingen uit de onlineshop.

Ik heb nota genomen van de Gegevensbeschermingsverklaring. Ik ga ermee akkoord dat mijn contactgegevens en informatie permanent worden opgeslagen met als doel contact met mij op te nemen en vragen te beantwoorden.